Lauksaimniecības zemes apauguma attīrīšana

Attīram īpašumus no krūmājiem un apauguma


 .